Hóa chất công nghiệp

Hóa chất tinh khiết

Thiết bị & dụng cụ TN TQ

Thiết bị và dụng cụ TN Tư bản

CÔNG TY TNHH VĂN MINH

Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Hồng Lan * Chức vụ: Giám đốc

Đăng ký kinh doanh số: 0100284958

Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 16/3/1993 (lần đầu).

Thay đổi lần thứ 13 ngày (12/6/2012)